ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Phát huy nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển Thủ đô

Phát huy nguồn lực, tạo bước đột phá phát triển Thủ đô

Nhấn mạnh kỳ họp HĐND TP lần này sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu phát huy cao nhất các kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng kỳ họp, tạo bước đột phá ...