Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025

29/10/2021 1:40:15 PM | 2086
ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHÓA XXVIII, NHIỆM KỲ 2020-2025
   
Đồng chí Bùi Đức Thọ
Bí thư Đảng ủy
 
Đồng chí Phạm Hồng Chương
Phó Bí thư Đảng ủy
Đồng chí Nguyễn Hữu Đồng
Phó Bí thư Đảng ủy
Đồng chí Hoàng Văn Cường
Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ
Đồng chí Bùi Huy Nhượng
Ủy viên Thường vụ Đảng ủy
Đồng chí Nguyễn Hữu Ánh
Đảng ủy viên
Đồng chí Hồ Đình Bảo
Đảng ủy viên
Đồng chí Phạm Thị Bích Chi
Đảng ủy viên
Đồng chí Đỗ Thị Hải Hà
Đảng ủy viên
Đồng chí Nguyễn Thành Hiếu
Đảng ủy viên
Đồng chí Vũ Văn Ngọc
Đảng ủy viên
Đồng chí Hoàng Xuân Quế
Đảng ủy viên
Đồng chí Lê Trung Thành
Đảng ủy viên
Đồng chí Tô Trung Thành
Đảng ủy viên
Đồng chí Bùi Đức Triệu
Đảng ủy viên

Bài viết khác