Liên hệ

Liên hệ


Gửi đi
wait image

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

Địa chỉ: 207 Đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84) 24.36.280.280 - Máy lẻ: 5689  - Email: vpdanguy@neu.edu.vn

Kết nối: